loader
อร่อย!! สาหร่ายแดร์ยูค!สาหร่ายแดร์ยูครสชาติดีด้วยใช้วัตถุดิบสดใหม่
Daeryuk Food ส่งออกอาหารเกาหลีDaeryuk Food ส่งออกสาหร่ายเกาหลีไปทั่วโลก รวมทั้งรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ
นำทะเลมาไว้บนโต๊ะอาหารของคุณ!Daeryuk Food ผู้ผลิตสาหร่ายจากน้ำทะเลใสแสนอร่อยโดยอาศัยองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายปี